ระเบียบการใช้เว็บ

 

รูปถ่ายสินค้าใน www.cuteyitem.com ทุกภาพ มีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ นำส่วนหนึง สวนใด หรือทั้งหมดของภาพไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต

ผู้ที่นำภาพถ่ายของทาง www.cuteyitem.com ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์