เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 214-4-31892-6
ชื่อบัญชี นายรักชาติ ธรรมวิจารณ์

ธนาคารไทยพาณิชยญ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 361-2-00188-0
ชื่อบัญชี นายรักชาติ ธรรมวิจารณ์

ธนาคารกรุงไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 981-8-26998-5
ชื่อบัญชี นายรักชาติ ธรรมวิจารณ์

ธนาคารกสิกร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 598-2-30757-2
ชื่อบัญชี นายรักชาติ ธรรมวิจารณ์

Call 082 830 8253
*** ถ้าลูกค้าใช้วิธีโอนเงินโดย ใส่เงินสดเข้าตู้ฝากเงินสด กรุณาใส่เงินมาเกินจากยอดโอน อย่างน้อย 50 บาทขึ้นไป โอนมาเกินได้ครับ เราจะทอนเงินใส่ไปในกล่องให้ครับ ***